Masz pytanie? Zadzwoń:

48/ 696-513-443

Hybrydowa oczyszczalnia biologiczna  BIO-OB3K to ekonomia, niezawodność i wysoka sprawność

Konkurencyjna cena i wysoka jakość

Bioreaktor Pięciokomorowy- oczyszczalnia w jednym zblokowanym zbiorniku

Wysoki stopień oczyszczania - oczyszczalnia osiąga wysoką Redukcję BZT ChZT i Zawiesiny przez co system rozsączający w gruncie ma bardzo długą żywotność.

Hybrydowa Technologia osadu czynnego i złoża biologicznego - zastosowana technologia pozwala na osiąganie wysokiego efektu oczyszczania. Połączenie osadu czynnego i zatopionego złoża biologicznego- Takie rozwiązanie zapewnia bezawaryjne działanie komory napowietrzania i nie wymaga dodatkowych uciążliwych prac eksploatacyjnych.

Możliwość konfiguracji w zestawy DUAL  - Oczyszczalnia może być poprzedzona trzykomorowym osadnikiem gnilnym. Wydłuża to okresy wywozu osadów i zapewnia stabilne efekty oczyszczania.

Możliwość oczyszczania wszystkich komór oczyszczalni  - w oczyszczalni jest możliwość wypompowania wszystkich komór łącznie z komorą napowietrzania i osadnikiem wtórnym. Dzięki stałemu złożu można wypompować i oczyścić w razie potrzeby komorę napowietrzania bez ryzyka zassania kształtek.

Zagospodarowanie ścieków  ścieki można odprowadzić do rowu, cieku wodnego lub gruntu. Można również gromadzić oczyszczone ścieki w zbiorniku retencyjnym i wykorzystać do nawadniania ogrodu.

Tania i łatwa eksploatacja- roczny koszt eksploatacji ogranicza się jedynie do okresowego wywiezienia osadów za pomocą wozu asenizacyjnego. W oczyszczalni pracuje energo oszczędna dmuchawa o małej mocy

Bezobsługowe Działanie- oczyszczalnia jest sterowana automatycznie a czynności eksploatacyjne ograniczają się jedynie do wywozu nagromadzonych osadów.

Łatwy montaż- kształt i wymiary osadnika pozwalają na montaż w niewielkich i płytkich wykopach co ma szczególne znaczenie przy wysokim poziomie wód gruntowych. Oczyszczalnia jest zblokowana w jednym zbiorniku gdzie znajdują się wszystkie urządzenia, łącznie ze sterowaniem.

Bez żadnych nadstawek- długie włazy inspekcyjne pozwalają na stosunkowo głębokie posadowienie zbiornika bez konieczności przedłużania nadstawkami. Przy płytkim posadowieniu włazy w prosty sposób przycinamy do planowanego poziomu gruntu.

© 2016 EKOSEDYM Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.